Календарное планирование. Алгебра, 10 класс
Календарное планирование для 10 класса
Алгебра и начала анализа
Академический уровень
Всего — 70 часов
2 часа в неделю, в I семестре — 32 часа, во II семестре — 38 часов


Календарное планирование. Алгебра, 10 класс

Дата
Тема уроку
Примітка
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності (12 год)
1 Множини, операції над множинами. Числові множини. Множини дійсних чисел
2-3 Числові функції. Способи задання і властивості функцій
4 Властивості та графіки основних видів функцій
5 Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. Самостійна робота
6 Обернена функція
7 Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь
8 Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
9 Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Самостійна робота
10 Рівняння і нерівності з параметрами
11 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
12 Контрольна робота № 1
Тема 2. Корінь n-го степеня. Степенева функція (14 год)
13 Аналіз к/р. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
14-15 Перетворення коренів. Дії над коренями. Самостійна робота
16 Функція та її графік
17 Ірраціональні рівняння
18 Розв’язування ірраціональних рівнянь.
19 Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь
20 Розв’язування вправ. Самостійна робота
21 Степінь з раціональним показником та його властивості
22-23 Перетворення виразів, що містять степені з раціональним показником. Самостійна робота
24 Степенева функція, її властивості і графік
25 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
26 Контрольна робота № 2
Тема 3. Тригонометричні функції (20 год)
27 Аналіз к/р. Радіанна міра кута
28 Синус, косинус, тангенс і котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу
29 Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій
30 Властивості та графіки тригонометричних функцій y=sin x i y=cos x
31 Властивості та графіки тригонометричних функцій y=tg x i y=ctg x
32 Розв’язування вправ.
II семестр
33 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
34 Тотожні перетворення тригонометричних виразів
35 Формули зведення
36 Розв’язування вправ. Самостійна робота
37 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
38 Контрольна робота № 3
39 Аналіз к/р. Тригонометричні формули додавання
40 Тригонометричні формули подвійного аргументу
41 Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу
42 Формули перетворення суми та різниці тригонометричних функцій у добуток
43 Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
44 Розв’язування вправ. Самостійна робота
45 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
46 Контрольна робота № 4
Тема 4. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності (16 год)
47 Аналіз к/р. Обернені тригонометричні функції, їх означення, властивості, графіки
48 Розв’язування вправ
49 Найпростіші тригонометричні рівняння sin x=a i cos x=a
50 Найпростіші тригонометричні рівняння tg x=a i ctg x=a
51 Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
52 Розв’язування вправ. Самостійна робота
53 Розв’язування тригонометричних рівнянь методом заміни змінних
54 Однорідні тригонометричні рівняння
55 Розв’язування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладання на множники
56 Розв’язування тригонометричних рівнянь з використанням різних тригонометричних формул і властивостей тригонометричних функцій
57 Розв’язування вправ. Самостійна робота
58 Розв’язування систем тригонометричних рівнянь
59 Найпростіші тригонометричні нерівності
60 Розв’язування вправ. Самостійна робота
61 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
62 Контрольна робота № 5
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)
63 Аналіз к/р. Числові функції, їхні властивості та графіки
64 Рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Розв’язування раціональних рівнянь і нерівностей
65 Арифметичний корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником
66 Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння та нерівності
67 Узагальнення та систематизація знань. Розв’язування вправ
68 Контрольна робота № 6
69 Аналіз к/р. Розв’язування вправ
70 Підсумковий урок

Скачать Календарное планирование. Алгебра, 10 класс (на украинском языке):
Календарное планирование. Алгебра, 10 класс

Ответы ниже:
Добавить комментарий

Войти с помощью соцсетей: 

Помічник викладача